Viktigt att veta för dig som vill starta på Working Test Retriever

Att starta på WT är populärt och väldigt roligt! Innan du anmäler, läs gällande Regler och Anvisningar för WT Retriever.

Vilken klass ska du anmäla i?
Det är ditt eget ansvar att du anmäler din hund i rätt klass. Startar du i fel klass stryks ditt resultat. Om du är osäker på till vilken klass du ska anmäla, börja med att läsa PDF:en (länk nedan). Du kan också kontakta arrangören eller någon i Arbetsgruppen för WT Retriever så får du hjälp.

Bli funktionär
Det behövs många funktionärer på WT, anmäl gärna ditt intresse genom att kontakta ansvarig arrangör och passa på att lära dig samtidigt som du bidrar till och passa på att lära dig samtidigt som du bidrar till klubbverksamheten.

Viktigt att veta för dig som vill starta på Working Test Retriever    PDF

Scroll to top