Forskningsstudie om hundars olika beteenden och personligheter

Forskare vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har utformat en enkät för att studera hundars sociala beteende (samt andra specifika beteenden) och vill sprida den till så många hundägare som möjligt, SSRKs medlemmar till exempel.

Forskningsstudie om hundars olika beteenden och personligheter
Syftet med studien är att undersöka olikheter i hundars sociala samspel med människor och andra hundar. Studien syftar dessutom till att beskriva specifika beteenden beroende av hundens personlighet, med målsättningen att sedan jämföra med liknande personlighetstyper hos människor. Vi efterlyser hundar av alla raser och blandraser för att få en så bred bild som möjligt.

För att delta, fyll i enkäten senast 15 augusti.
Länk till enkäten

Susanne Gustafsson, Koordinator, Fil Dr
Susanne.Gustafsson@slu.se

Scroll to top