Upprop: Vi behöver dig som vill vara med och utveckla SSRK!

I dagsläget behöver vi få in kompetens inom områden som retrieverjakt, information, utbildning och ekonomi.

SSRK är en ideell organisation och vi är beroende av engagemang från våra medlemmar för att verksamheten ska kunna fortgå.

Har du själv intresse inom något av de områden vi eftersöker eller har du en kompis som du tror kan vara en motor för att medverka till att driva någon av ovanstående frågor, kontakta oss i valberedningen!

Valberedningen

Marie Ahlqvist
0730-53 71 38

Elsebeth Stoltz Bergqvist
0706 – 90 12 12

Roger Westerman
0739 – 87 98 75

E-post: valberedning@ssrk.se

Så här långt har valberedningen kommit (listan som PDF)

Scroll to top