Idag mötte SSRKs avelkommitté SKK och diskuterade släktskapsindex, arbete med RAS, dispensregistreringar, x-register och inkorsningsprojekt

Anne Bucksch, Sofia Malm Persson, Petra Waleij från SKK, Lena Widebeck med Tinto och Davy, Anita Norrblom, Annika Åkerman, Eva von Celsing och Annika Thunfors från SSRK.

Släktskapsindex, arbete med RAS, dispensregistreringar, x-register och inkorsningsprojekt är områden som vi har möjlighet att ta upp på Funktionärsträffen 22-23 april och i kommande nummer av Apportören.

Kontaktuppgifter till Avelskommittén

Scroll to top