I huvudet på Retrieverjaktkommittén

Leif Hernefalk skriver: Så var det åter dags för lite funderingar kring det som varit och det som ska bli. Om A-provs- och MT-verksamheten, B-proven, WT-verksamheten, IWT i Sverige 2023, domarsituationen, det nya regelverket och det kommande Regelrevideringsarbetet. Det vill du inte missa!

PDF

Scroll to top