Reviderade avtal för uppfödare

SKK skriver: "Överlåtelseavtalen som SKKs uppfödare använder, är nu reviderade. Bland annat är det tydligare att avelsrätten inte kan överlåtas och att ett köp inte behöver genomföras för hund med allvarlig medicinsk anmärkning. Det är viktigt att dessa nya avtal används, då de stärker uppfödarens rättigheter."

Dessa avtal är reviderade:
– köpeavtal för hund
– köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt
– fodervärdsavtal för hund

Läs mer på SKKs webbplats

Scroll to top