Ny informationsansvarig: Marita Björling adjungerad till huvudstyrelsen

Marita Björling och SSRK har en lång historia tillsammans. Ur Maritas CV:

 • Medlem i SSRK sedan 1975.
 • I HS 1996 - 2002 bland annat med informationsfrågor
 • Labradoruppfödare mellan åren 1976 och 2002
 • Diplomerad Annonskonsulent, vilket betyder att man har läst högskolepoäng där flera ämnen ingått, bland annat annonsgranskning, annonsjuridik, försäljningsteknik och design av annonser. Dessa kunskaper har Marita tagit med sig in i SSRK och har under en lång rad av år varit ansvarig för Apportörens annonsintäkter.
 • Skapat några lokala medlemstidningar
 • Utbildad instruktör inom både BHK, SSRK och Hundskolan i Sollefteå
 • Varit styrelseaktiv inom olika klubbstrukturer inom SSRK - huvudstyrelse, avdelning, sektion och rasklubb.
 • Är mamma till det lilla behändiga formatet på SSRKs jaktprovregler
 • Varit ansvarig för och delaktig i skapandet av SSRKs stora instruktörsutbildning som sjösattes i slutet av 90-talet.
 • Utbildat ett stort antal instruktörer och har även haft ett stort antal kurser inom SSRK
 • Varit ledamot i SKKs Föreningskommitté under fyra år samt ledamot i Västernorrlands Kennelklubbs styrelse under några år.
 • Har en liten firma där hon tidigare ägnade sig åt att teckna ”roliga gubbar” men numera mest ägnar sig åt att skapa hemsidor.
 • Under 2000-talet varit ordförande i SSRKs valberedning under fem mandatperioder.

Är du förvånad över att Marita har förärats Hedersmedlemskap i SSRK?

Scroll to top