Stockholm Hundmässa ställs in

SKKs centralstyrelse har nu tagit det tråkiga beslutet att ställa in Stockholm Hundmässa även i år. Centralstyrelsen bedömer att förutsättningarna för att arrangera en så stor utställning och publik mässa är alltför osäkra.

Läs mer på SKKs webbplats

Scroll to top