Reportage från årets fullmäktige (hämtat från kommande Apportören)

"Det blev ett Fullmäktige där digitaliseringen fick genomslag. Diskussionerna fördes i Zoom och röstningen skedde i VoteIT under SKK:s Tomas Uneholts och Fredrik Brunos handfasta ledning. Annorlunda och intressant att kunna genomföra ett Fullmäktige helt digitalt. Undrar om det är framtiden?" Det skriver Marie Ahlqvist.

Notera också pdf:ens sid 2, Där presenteras en ny hedersmedlem i SSRK: Marita Björling. "Jag kan med glädje meddela att beslutet var enhälligt!" skriver Lars Ramberg.

Läs reportaget    PDF

Scroll to top