Protokollssammandrag för huvudstyrelsens digitala möte 13 – 15 februari

Läs en sammanfattning av mötet - vilka ärenden som behandlades och vilka beslut som togs.    PDF

Scroll to top