Inför fullmäktige: presentation av Annika Åkerman

Annika föreslås av valberedningen (nyval 4 år). Annika skriver: "Mitt största engagemang i hundvärlden har varit inriktat på bevarande och utveckling av Clumber Spaniels. Jag skaffade min första clumber i mitten av 80-talet och har över tiden blivit djupt involverade i rasen. Jag har varit uppfödare sedan 2000 under prefixet Sugar Loaf."

Läs hela Annikas presentation

Scroll to top