Valberedningens förslag till SSRKs Fullmäktige 2021

Valberedningen rapporterar:

Arbetet har varit ganska omfattande denna gång, då klubben byter ett antal förtroendevalda, och det blir en del ommöbleringar.

Den största förändringen är väl vårt förslag till ny ordförande, då sittande ordförande avböjt omval och det gläder oss förstås mycket att få föreslå den andra kvinnan i klubbens historia som ordförande!

Vi har försökt få en spridning över landet gällande förtroendevalda och vi är tacksamma för de ”gamla” som kommer att finnas kvar i klubbarbetet, i kommittéer och arbetsgrupper. Det är viktigt med kontinuitet!

För valberedningen

Bitte Sjöblom
Sammankallande i valberedningen
0708-36 35 32
bittesjoblom@gmail.com

Valberedningens förslag    PDF

Scroll to top