Stopp för arrangemang inomhus

Ny information från SKK: Smittspridningen ökar och fler skärpta lokala allmänna råd införs i fler regioner. Från måndag 16 november 2020 avråder SKK alla arrangemang inomhus. Dispensen för att begränsa deltagarantalet förlängs till sista maj 2021. Vi uppmanar samtliga klubbar att följa utvecklingen noga och anpassa sin klubbverksamhet.

SKK ser allvarligt på den allt snabbare försämringen av coronaläget.

Inget inomhus efter 16 november
Samtliga arrangörer avråds att från och med måndag 16 november 2020 genomföra arrangemang inomhus i de regioner där skärpta lokala allmänna råd gäller. De arrangörer som väljer att genomföra arrangemang inomhus fram till och med söndag 15 november uppmanas att vidta alla de åtgärder som är möjliga för att minska risken för smittspridning.

Antalet deltagare kan begränsas till 31 maj 2021
Den dispens som Centralstyrelsen sen tidigare har utfärdat kring möjligheten att begränsa deltagarantalet i olika verksamheter har förlängts till och med 31 maj 2021. Läs om uppdaterad dispens för klubbverksamhet.

Klubbverksamhet
Svenska Kennelklubben uppmanar samtliga klubbar att följa utvecklingen noga och anpassa sin klubbverksamhet. Läs de skärpa råden som gäller från 16 november.

Klubbverksamhet hösten 2020

SKK och covid-19
Håll dig uppdaterad med det senaste om hur SKK-organisationen förhåller sig till covid-19. Vi samlar information om klubbverksamheten, inställda centrala evenenemang och tips till hunduppfödare.

SKKs åtgärder mot covid-19

Följ de lokala allmänna råden
Svenska Kennelklubben uppmanar samtliga klubbar att följa utvecklingen noga och anpassa sin klubbverksamhet.

Lokala allmänna råd – läs vad som gäller i din region

Fler råd för att minska smittspridning
Samtidigt vill vi passa på att påminna om de, nu klassiska, råden från Follhälsomyndigheten. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du har sjukdomssymptom.

Skydda dig och andra – Folkhälsomyndighetens råd för att begränsa smitta

Scroll to top