Mejl till SSRKs avdelningar och rasklubbar: Åtgärder mot spridning av coronaviruset

I och med den rådande situationen är det allas skyldighet att försöka minska smittspridningen av covid-19.

SSRKs huvudstyrelse uppmanar därför SSRKs avdelningar och rasklubbar att ställa in utställningar och större prov/tävlingar så som WT, där åtgärder mot spridning är svåra att införa och som äger rum senast 30:e april 2020.

Alla övriga kommande aktiviteter, såväl jaktprov, viltspårprov, funktionsbeskrivningar och kurser, ska avdelningen/rasklubben riskbedöma enligt nedan innan beslut fattas om aktiviteten ska ställas in, senareläggas eller utföras enligt plan.

Beslutet ska ske i samråd med domare, beskrivare och övriga funktionärer. Kan inte de riskreducerande åtgärderna vidtas bör aktiviteten ställs in.

Läs hela mejlet.

Scroll to top