Utvecklingen kring spridningen av coronaviruset

Med anledning av utvecklingen kring spridningen av coronaviruset har Svenska Kennelklubbens centralstyrelse, CS, beslutat att en rad åtgärder ska vidtagas. SKKs hemsida

Scroll to top