Bli medlem i Sveriges Hundungdom och SSRK

Sveriges Hundungdom, SHU, skriver:

"Vi vänder oss framför allt till dig som är mellan 6 och 25 år. Vi arbetar för att ge unga hundintresserade möjlighet att utbilda sig, att få tävla med sin hund, att träffa andra i samma ålder och att få ha kul tillsammans med sin hund. I vår organisation är det vi ungdomar som bestämmer över vad vi ska göra."

Medlemsavgiften är 320 kr. Medlemskap är rullande. Du är alltså medlem ett år från det att du betalat in avgiften.

När du fyller i din ansökan, kom då ihåg att välja SSRK som specialklubb i  Steg 2 av medlemsregistreringen!
Läs om SSRK Ungdom.

Scroll to top