Agria - en viktig samarbetspartner

Nedan har vi hämtat information från Agrias hemsida. Det ger en bild av varför vårt samarbetet är värdefullt för SSRK och våra medlemmar.
Lägg därtill: Som medlem i SSRK får du rabatt på din Agria-försäkring. Och: Varje gång Agria försäkrar en hund från någon av SSRKs 14 raser får klubben ett extra stöd för att bedriva verksamheten.

Ett veterinärt specialistbolag
För oss är djurhälsa och omsorgen för djuren grunden till allt vi arbetar med. Därför har vi anställda veterinärer som ska bidra till att vi har den veterinära aspekten i fokus i allt vi gör.

Nära samarbeten med djurägarorganisationer och veterinärbranschen
Agria bidrar genom sitt samhällsengagemang till ett friskare samhälle med djur. Agria avsätter en del av premieintäkten till veterinärmedicinsk forskning.

Agrias medarbetare
De flesta av våra medarbetare och säljare är själva djurägare och alla delar ett stort djurintresse. Engagemanget för djurhållning och djurhälsa kommer naturligt och vi hoppas att det ska kunna inge förtroende i kundkontakter.

Samhällsengagemang och stöd till forskning
Agria bidrar genom sitt samhällsengagemang till ett friskare samhälle med djur. Agria avsätter en del av premieintäkten till veterinärmedicinsk forskning.

Kvalitetsarbete och ständiga förbättringar
För att säkerställa ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete arbetar vi med ständiga förbättringar och effektivisering. Agria är ISO-certifierade enligt standard för miljö. Det innebär att ett oberoende revisionsföretag säkerställer att det vi säger att vi gör också stämmer överens med verkligheten.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår mission ”Vi skapar trygghet för djur och människor” och vi är övertygade om att närhet till djur är hälsofrämjande och en viktigt del i ett hållbart samhälle.

Hållbarhet ska genomsyra alla delar i värdekedjan och affären.

Vårt hållbarhetsarbete sker i dialog med ägare, kunder, anställda, leverantörer, samarbetspartners, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter och är indelat i tre huvudområden: Ansvarsfullt erbjudande. Ansvarsfullt företagande. Miljö- & samhällsansvar. Läs mer på Agrias hemsida.

Scroll to top