Spanieljaktprov

En spaniel arbetar innan ett vilt skjuts. Hundens uppgift är att söka upp viltet, stöta det så att skottillfälle uppstår. Efter skottet ska hunden apportera viltet till föraren.