För funktionärer vid viltspårprov

 

Domare

Domarlista
Listan kommer inom kort att göras tillgänglig genom personlig inloggning. Behöver du en lista nu? Kontakta SSRKs kansli

Riktlinjer och Anvisningar

SKKs Regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare
SSRKs Anvisningar för viltspårprov
Anvisningar för Viltspårmästerskapet (SM)
Anvisningar för Nordiska viltspårmästerskapet
Till Dokument, viltspårprov

Material för provet

Viltspårprotokoll    PDF
Beställning av viltspårprotokoll: Protokoll beställs från Svenska Kennelklubben. Antingen via mejl, blanketter@skk.se, eller via telefon 08-795 33 77. Protokollen är förpackade i buntar om 50 och varje bunt kostar 50 kr + porto. Minsta beställningsvolym är en bunt, 50 ex. Vid beställning, ange klubb, namn och adress samt till vem fakturan ska skickas.

Skogskort    PDF
Skogskort skriver du själv ut.

Efter provet

Resultatrapportering
Mottagare av viltspårresultat: Lars-Inge Kvist, viltspar.resultat@ssrk.se
Rapportera helst via e-post, andra hand via brev:
Lars-Inge Kvist, Frälsevägen 22, 244 65 Furulund, 046-73 81 75, 0705-23 81 75

Resultatlista, viltspårprov    PDF (att fylla i för hand)

Resultatlista, viltspårprov    Ifyllbar PDF
Glöm inte att du måste spara pdf:en i din dator för att behålla texten du skrivit in. Behöver du skriva på mer än en sida? Hämta pdf:en igen och döp den förslagsvis till sid 2.

Resultatlista, mall, viltspårprov    Word

Ekonomi

Reseräkning    PDF

Regler för fakturor, reseräkningar och ersättning för utlägg    PDF

Övrigt

Oacceptabelt beteende, hund    PDF  (ifyllbar)
Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende.

Oacceptabelt beteende, person    Word  (ifyllbar)    PDF
Rapport om person som visat oacceptabelt beteende.

Incidentrapport    Word
För den som deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet inom SSRK och känner att det inte blev rätt.

Scroll to top