Exteriörbedömningar

 

Även om de restriktioner som begränsat möjligheten att genomföra utställningar har upphört kvarstår möjligheten för klubbar att arrangera exteriörbedömningar tillsvidare.

Anvisningar från 1 januari 2022 tills vidare
Exteriörbedömning arrangerad av klubb inom SKK-organisationen innebär att deltagande hund får ett kvalitetspris och en skriven kritik av en för rasen auktoriserad domare. Hunden tilldelas kvalitetspris Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged.

På en exteriörbedömning får hunden en kvalitetsbedömning, däremot sker ingen konkurrensbedömning. Ck är ett kvalitetspris som kan delas ut på exteriörbedömning.

De hundraser som har Ck utdelade i jaktkonkurrensklass som utställningsmerit för svenska utställningschampionat, SE UCh, kan alltså inte tillgodoräkna sig ett Ck utdelat på exteriörbedömning för championatet, eftersom det inte utdelats i jaktkonkurrensklass.
Resultaten registreras i Hunddata

Resultatet registreras i hunddata
Det berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering och gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader. Hundens resultat kommer registreras i den klass hunden är berättigad att delta.

Exteriörbedömningen är öppen för hundar som är registrerade hos SKK och är lägst 9 månader.

Avgiften för en exteriörbedömning beslutar arrangören, men den är lägst 500 kronor.

Scroll to top