Exteriörbedömningar

 

Inställda utställningarna har inneburit konsekvenser för uppfödare som ska para hundar och registrera valpar. För att möta detta behov har SKKs utställningskommitté beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris. Domaren ska vara auktoriserad för rasen och hundägaren får en skriftlig kritik, precis som på en vanlig hundutställning.

Hundens resultat registreras i SKK Hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften för valpregistrering. Exteriörbedömningen är öppen för SKK-registrerade hundar som är minst 9 månader vid bedömningstillfället.

Även om de restriktioner som begränsat möjligheten att genomföra utställningar upphörde den 29 september 2021 kommer möjligheten för klubbar att arrangera exteriörbedömningar att fortsätta tillsvidare.
Länk till SKK

Scroll to top