2022 års provkalender

Söker du prov som passar dig och din hund?

När provprogrammet fastställs läggs proven upp på SSRK Prov.

Working test: ofta publiceras proven på SSRK Prov, ibland på avdelningarnas eller rasklubbarnas hemsidor. Alla WT anmäls inte heller hit till hemsidan så följ också din avdelnings eller rasklubbs hemsida.

Scroll to top