Skapa konto på SSRK Prov

Anmälan och betalning görs till SSRK Prov. Information om aktuella prov finns på SSRK Prov och på respektive avdelnings/rasklubbs hemsida. På SSRK Prov är informationen alltid uppdaterad.

Har du redan ett konto på SSRK Prov?
Sedan 1 januari 2023 har SSRK ett nytt medlemsregister med nya medlemsnummer för avdelningsmedlemmar. Om du är registrerad i SSRK Prov med ditt SSRK-medlemsnummer måste du därför logga in på SSRK Prov och ändra till ditt nya medlemsnummer.

Det här behöver du göra:

  • Logga in med BankID på Mitt SKK (fungerar först efter 1 januari) och hämta ditt nya medlemsnummer.
  • Logga in på SSRK Prov. Gå till Mitt konto. Välj Mina förare. Välj Redigera för den aktuella föraren (inte Redigera profil). Lägg in Medlemsnummer SSRK (det nya). Tryck på knappen Uppdatera. Nu är du klar och kan åter anmäla till prov på vanligt sätt.

Vi har tagit fram en PDF som steg för steg hjälper dig att skapa kontot.    PDF

Har du läst pdf:en men ändå har frågor om hur du ska skapa ett konto eller anmäla en hund? Här får du veta mer:
Anmäla till retrieverjaktprov
Anmäla till spanieljaktprov
Anmäla till tollingjaktprov

Notera att kansliet (och SSRKs mailadress ”info”) inte ger support när det gäller SSRK Prov.

Har du ännu inte registrerat ditt nya SSRK-medlemsnummer?

Det här är nödvändigt för att du i fortsättningen ska kunna anmäla din hund till prov. Gör så här: Logga in. Gå till Mitt konto. Välj Mina förare. Välj Redigera för den aktuella föraren (inte Redigera profil). Lägg in Medlemsnummer SSRK för denna person. Tryck på knappen Uppdatera. Nu är du klar och kan åter anmäla till prov på vanligt sätt.

Har du redan konto i SBK Tävling?

Gå till Mitt konto och klicka på Redigera profil till höger. På sidan som då visas kan du kryssa i SBK och SSRK samt vilka grenar du är intresserad av. Dessutom ska du nu lägga till ditt SSRK-medlemsnummer. Se stycket ovan.

Scroll to top