Vad behövs nu?

Förståelse
Först och främst behövs en förståelse för att vi nu gör ett stort arbete där vi skapar ett system som ska underlätta i många avseenden. Det är i nuläget inte helt färdigt och det finns säkert många saker som vi behöver förbättra. Det kommer att ta lite tid innan vi känner oss hemtama och nöjda. Därför måste vi i nuläget ha tålamod. Som i alla datasystem kommer nya versioner!

Utbildning
En annan viktig sak är självklart utbildning.

I ett första steg ska SA (specialklubbsadministratörerna) utbildas. Detta sker nu inom närmaste månaden. Det kommer att finnas ett antal SA inom varje gren - retriever, spaniel, tolling, viltspår och FBR.

Därefter ska vi under början av 2024 utbilda LA (lokalklubbsadministratörer). Vi kommer att utbilda ett mindre antal personer i alla avdelningar och rasklubbar. Dessa ska sedan kunna planera prov och även hjälpa till att utbilda flera inom sin egen avdelning.

Det finns också andra nyckelgrupper som vi måste säkerställa att de har kunskap om SKK Start. Domargruppen är en sådan, de olika kassörerna är en annan.

Slutord
Det känns glädjande att vi nu kommit så här långt. Förhoppningsvis kan vi alla relativt lätt lära oss detta nya system. Tanken är att det administrativa arbetet kring vår verksamhet ska förenklas så att själva hundgörat ska bli huvudsaken!

För arbetsgruppen SKK Start
Leif Hernefalk

Scroll to top