Sammanträden och HS-protokoll

Huvudstyrelsen sammanträden

2021
13 - 14 februari, 9 - 10 april, 28 - 29 maj, 3 - 4 juli

Övriga träffar och möten

2021
Fullmäktige 29  maj

HS-protokoll 2019 - 2021

Huvudstyrelsens sammanträde 13—15 februari 2021    PDF (protokollssammandrag)
Huvudstyrelsens sammanträde 17 maj 2020
VU-beslut §2 - §8
Huvudstyrelsens sammanträde 8 - 9 februari 2020
VU-beslut 2019: §14, §15. 2020: § 1
Huvudstyrelsens sammanträde 23 - 24 november 2019
Huvudstyrelsens sammanträde 7 - 8 september 2019
Huvudstyrelsens sammanträde 29 - 30 juni 2019
Huvudstyrelsens konstituerande sammanträde 19 maj 2019

Protokoll kan rekvireras från SSRKs kansli

Protokollen publiceras inte längre på hemsidan
SKKs Föreningskommitté avråder SKKs medlemsorganisationer från att publicera styrelseprotokoll öppet på klubbens hemsida. Dataskyddslagstiftningen innebär att personuppgifter ska behandlas enligt vissa särskilda regler, vilket ställer mycket höga krav på såväl utformningen av protokollet som klubbens arbete med dataskyddsfrågor. Dessutom kan sådan publicering ge helt utomstående personer tillgång till information om klubbens ekonomi och vem eller vilka som tecknar klubbens firma, uppgifter som kan missbrukas.

I dagsläget har SSRK inte möjlighet att lösenordsskydda hemsidan så att bara medlemmar kan läsa styrelsemötesprotokollen. Enligt stadgarna har enskilda medlemmar rätt att rekvirera protokollen från kansliet till en kostnad av 50 kr/st. Glöm inte att ange ditt medlemsnummer när du rekvirerar protokoll.

HS-protokoll 2017 - 2019

Länk

Scroll to top