Huvudstyrelsens sammanträden

Kommande HS-sammanträden

2021
13 oktober, Teams
19 - 20 november
15 december, Teams

2022
12 - 13 februari
22 - 23 april
18 - 19 juni
10 - 11 september
26 - 27 november

2023
11 - 12 februari
21 - 22 april
26 - 27 maj
1 - 2 juli

Övriga träffar och möten

2021
Funktionärsträff 20 - 21 november, Scandic Upplands Väsby

2022
Funktionärsträff och Representantskap 23 - 24 april

2021
18 - 19 september
11 augusti, Teams
3 - 4 juli
28 - 29 maj
9 - 10 april
13—15 februari    PDF (protokollssammandrag)

2020
29 november
12 - 13 september
28 juni
17 maj
VU-beslut §2 - §8
8 - 9 februari

2019
VU-beslut: §14, §15. 2020: § 1
23 - 24 november
7 - 8 september
29 - 30 juni
19 maj

Protokoll kan rekvireras från SSRKs kansli

Protokollen publiceras inte längre på hemsidan
SKKs Föreningskommitté avråder SKKs medlemsorganisationer från att publicera styrelseprotokoll öppet på klubbens hemsida. Dataskyddslagstiftningen innebär att personuppgifter ska behandlas enligt vissa särskilda regler, vilket ställer mycket höga krav på såväl utformningen av protokollet som klubbens arbete med dataskyddsfrågor. Dessutom kan sådan publicering ge helt utomstående personer tillgång till information om klubbens ekonomi och vem eller vilka som tecknar klubbens firma, uppgifter som kan missbrukas.

I dagsläget har SSRK inte möjlighet att lösenordsskydda hemsidan så att bara medlemmar kan läsa styrelsemötesprotokollen. Enligt stadgarna har enskilda medlemmar rätt att rekvirera protokollen från kansliet till en kostnad av 50 kr/st. Glöm inte att ange ditt medlemsnummer när du rekvirerar protokoll.

HS-protokoll 2017 - 2019

Länk

 

Testsida 1 Logga in

Testsida 2 Logga in

Scroll to top