Sammanträden och HS-protokoll

Huvudstyrelsen sammanträden

2019
29 - 30 juni , 7 - 8 september, 23 - 24 november

2020
8 - 9 februari, 17 - 18 april inställt, 27 - 28 juni, 12 - 13 september, 28 - 29 november

2021
13 - 14 februari, 9 - 10 april, 28 - 29 maj, 3 - 4 juli

Övriga träffar och möten

2020
Funktionärsträff och Representantskap 18 - 19 april
Inställt

2021
Funktionärsträff 10 - 11 april
Fullmäktige 29 - 30 maj

HS-protokoll 2019 - 2021

Huvudstyrelsens sammanträde 17 maj 2020
VU-beslut §2 - §8
Huvudstyrelsens sammanträde 8 - 9 februari 2020
VU-beslut 2019: §14, §15. 2020: § 1
Huvudstyrelsens sammanträde 23 - 24 november 2019
Huvudstyrelsens sammanträde 7 - 8 september 2019
Huvudstyrelsens sammanträde 29 - 30 juni 2019
Huvudstyrelsens konstituerande sammanträde 19 maj 2019

Protokoll kan rekvireras från SSRKs kansli

HS-protokoll 2017 - 2019

Länk

Scroll to top