För medlemskap från Norge

For foreign membership

Här blir du som är bosatt i Sverige medlem

Vi är en klubb både för dig som är jaktintresserad och för dig som har ett mer allmänt hundintresse. Det vi alla har gemensamt är att vi värnar om spanieln och retrieverns egenskaper. Just de egenskaper som gör dem till goda jakthundar gör dem också till idealiska medlemmar i den hundintresserade familjen.

Medlemsavgifter

425 kronor per år (gäller från 2020-01-01). Medlemskapet är rullande. Du är alltså medlem ett år från det datum du gör din första betalning.

Familjemedlem: 150 kronor per år. Medlemsavgift för familjemedlem (skriven på samma adress som en medlem som betalar 425 kronor).

Viktigt om betalning

När du registrerar dig via PC eller Mac erbjuds du olika betalningsalternativ, inklusive möjlighet att betala direkt. Visas inte betalningsalternativen får du automatiskt en pappersfaktura. Pappersfakturor skickas ut en gång i veckan.

Ja, jag vill bli medlem

Jag har läst de allmänna villkoren samt SSRKs integritetspolicy (pdf) och godkänner dessa genom att klicka på länken nedan.

Ja, jag vill teckna familjemedlemskap

När du tecknar nytt medlemskap som huvudmedlem kan du samtidigt, i steg 2, teckna medlemskap för en familjemedlem.

Har ni redan en huvudmedlem i familjen? Då kan du inte teckna familjemedlemskap via länken TECKNA MEDLEMSKAP. Istället får du läsa vidare här:

Medlemskapet som ger ett rikare liv för dig och för din hund

Det här erbjuder vi dig

Du får tillgång till utbildning, träning och klubbträffar. Mycket av klubbens verksamheter bedrivs i avdelningarna, 14 stycken som täcker landet - från SSRK Södra till SSRK Norrbotten. Här möter du andra hundägare som delar ditt intresse.

  • Du får rätt att delta i SSRKs utställningar, jaktprov och viltspårprov.
  • Du kan också delta i kurser för att utbilda dig och din hund.
  • Du får möjlighet att påverka klubben och dess rasers utveckling.
  • Du får klubbtidningen Apportören som utkommer fyra gånger per år.
  • Genom ditt medlemskap får du också erbjudanden från klubbens sponsorer. 10 % rabatt hos Agria till exempel.

Vad vill SSRK?

Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett betydande allmänt intresse för SSRKs medlemmar.

Har du frågor om din medlemsregistrering? Du är välkommen att kontakta SSRKs medlemskontakt.

Scroll to top