SSRK planerar ny utbildning: Certifierad tävlingsledare Mocktrial Retriever

Från årsskiftet får SSRK arrangera officiella Workingtest och Mocktrials. För alla stambokförda verksamheter krävs kvalitetssäkrade funktionärer.

SSRK bjuder därför in till utbildning av certifierade tävlingsledare för officiella Mocktrials. Under våren kommer en utbildning att ske. Den börjar med en digital träff och därefter en fysisk träff.

Tävlingsledare på Mocktrial ansvarar bl.a. för att göra tävlingsupplägg och styra skeendet under tävlingen samt att ha kontakt med domare, funktionärer, markägare och jakträttsinnehavare.

Krav
Medlemskap i SSRK. Tydlig målsättning att fungera som tävlingsledare vid MT. Gott jaktetiskt omdöme och erfarenhet av småviltsjakt med retriever som skytt och/eller hundförare. Under de senaste fem åren ha startat egentränade hund på A-prov/MT alternativt varit provledare /kommissarie på A-prov.

Tid och plats
Lilla Träskaten
Lärare: Mats Närling och Benke Odenmark
Fysisk träff: 14 maj
Kostnad: 500 kr inkl. lunch. Ev. övernattning tillkommer.

En inbjudan har skickats ut till alla avdelningar och rasklubbar inom SSRK.
Ta kontakt med dessa för diskussion om ev. deltagande och täckning av kostnader.

Brevet till avdelningar och rasklubbar    PDF

Ytterligare information
Hans Westblad, hans@actualis.se, eller 070-526 31 05 eller Anna-Lena Wendt 070-960 63 15

Scroll to top