1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Ansökan till SSRK Ungdomsstipendium skickas till SSRKs kansli senast den 1 augusti 2018. (2019 är sista ansökningsdatum 28 februari.) SSRKs Huvudstyrelse utser, efter förslag från Ungdomsansvarig, stipendiaten på första huvudstyrelsesammanträdet efter 1 augusti.

 

Stipendieansökan bör innehålla:

  • Den sökandes ålder, kontaktuppgifter och medlemsnummer i SSRK.
  • Kort beskrivning av den sökande, hundintresse och anknytning till SSRK.
  • Vilket/vilka av SSRKs verksamhets- och/eller intresseområden vill den sökande vill fördjupa sig inom.
  • Hur den sökande planerar fördjupa sig inom valt verksamhets- och/eller intresseområde. (Motivera utförligt ändamål med stipendiet dvs. hur du tänker göra, dina förväntningar, mål och vad du kommer få ut av stipendiet.)
  • Budget där den sökande uppskattar hur stipendiemedlet planeras användas.