1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

martaMärta Ericson, som instiftade stipendiet 1996

 

Vid SSRKs fullmäktige i november 1996 instiftades ett stipendium för ungdomar inom SSRK av avgående ordföranden Märta Ericson. Stipendiet ska vara en sporre för ungdomar som vill satsa på att lära sig mer inom något av SSRKs verksamhets- och intresseområden, t ex genom en kurs eller en resa.

      Stipendiet utlyses årligen och utdelas till SSRK-medlem som vid tidpunkten för ansökan inte fyllt 26 år.

      Stipendiesumman är 5000 kr och utbetalas i förskott.

      Ansökan till SSRK Ungdomsstipendium skickas till SSRKs kansli senast 31 mars. SSRKs Huvudstyrelse utser, efter förslag från Ungdomsansvarig, stipendiaten på första huvudstyrelsesammanträdet efter 31 mars. Samma sökande kan tilldelas stipendiet flera gånger.

      Mottagaren av stipendiet förbinder sig att skriva en artikel till Apportören/ssrk.se om hur stipendiepengarna har använts och vilka erfarenheter och kunskaper som det gett.