1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Återbetalning

I SSRK Prov sker betalning säkert och tryggt med den inbyggda kortbetalningsfunktionen. När du betalat med kontokort sker återbetalningen genom att pengarna sätt in på ditt konto i SSRK Prov. Har betalning skett via PlusGiro/Bankgiro sätts pengarna in på det konto som ni lämnar till avdelning/rasklubb av dess kassör.

 

Regler för återbetalning

 

Stryks hunden före anmälningstidens utgång är detta i sig inget skäl för återbetalning av anmälningsavgiften.

 

Anmälningsavgiften återbetalas enligt provreglerna:

 

a. Om utlyst prov inställs

 

b. Vid begränsat prov, till den som ej kan beredas plats.

 

c. Om hund före provet insjuknar, skadas eller avlider, ska intyg av veterinär eller av SSRK välkänd person vara arrangör tillhanda inom tre (3) vardagar efter provet.

 

d. För löptik, varvid skriftligt intyg utfärdat av veterinär eller av SSRK välkänd person ska vara arrangör tillhanda inom tre (3) vardagar efter provet.

 

e. För hund, som efter anmälan erhållit merit som förhindrar del-tagande i anmäld klass, varvid anmälan härom ska vara arrangör tillhanda inom fyra (4) dagar efter att meriten erövrats, dock minst två (2) dagar före aktuellt prov.

 

f. Om det finns skäl för att återbetala anmälningsavgift, har arrangören rätt att behålla av SSRK fastställd avgift för att kompensera sina administrativa kostnader om betalning skett via PlusGiro/Bankgiro.