1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Information för SSRKs avdelningar & rasklubbar 2013-09-13,


Vid SSRKs huvudstyrelsemöte 31/8 – 1/9 2013 togs beslut om en förändring vad gäller tillvägagångssättet för resultatrapporteringen mot klubbens webbplats ssrk.se. Detta berör verksamhetsområdet Utställning.


Den nya rutinen för utställningsverksamheten blir att filen, eller sidan, som innehåller resultatet i fråga publiceras endast på arrangerande avdelnings/rasklubbs egen webbplats. När detta är gjort mailas länken för den aktuella resultatsidan till webmastern samt även till exteriöransvarig i SSRK Hs.


Denna länk används sedan av SSRKs webmaster för publiceringen via ssrk.se. På detta sätt skickas besökaren direkt vidare till arrangörens webbplats och resultatet öppnas i ett eget fönster. Beslutet grundar sig på behovet av effektiviserade rutiner för resultatrapporteringen av två verksamhetsområden som i dagsläget inte omfattas av SSRK Prov.

 

 

 

Medlemskontroll

 

Kontroll av medlemskap är obligatorisk och görs i Snabbkollen >>. Du får inloggningsuppgifter från din styrelse.
Saknas betalning, har senaste fakturan inte kommit fram? Meddela den startande och ta kontakt med SSRKs medlemsservice >>, som hanterar alla medlemsfrågor. (Detta görs alltså inte längre av kansliet.)

 


Material och information


Vill du hämta din blankett som RTF (Rich Text Format, som kan läsas av alla ordbehandlingsprogram) eller som PDF? Välj själv.


Funktionärsavtal för bestyrelse och kommissarie PDF >>

Domarförfrågan, engelska (Inquiry to judge) PDF >>

Inbjudan/avtal ringsekreterare PDF >>


SKKs Utställnings och championatregler PDF  >>


Checklista
, utställning (uppdaterad 2018-04-11)  PDF >>

Resultatmall, utställning  PDF >>  

Rasklubbarnas mottagare av utställningskritiker

(uppdaterad 2019-05-21)  PDF >>

Ansökan om ändring av utställningsprogram  PDF >> 


Reseräkning  PDF >>

Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende  PDF >>

Incidentrapport >>
För den som deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet inom SSRK och känner att det inte blev rätt.

 

 

Annons