1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Observera att anmälan och betalning görs till arrangerande SSRK-avdelning. Anmälan om deltagande ska ske på blankett godkänd av SSRK och ska, jämte anmälningsavgiften, vara arrangerande avdelning tillhanda senast på angivna sista anmälnings- och betalningsdagen.


Kom i håg att fylla i blanketten tydligt och dubbelkolla att alla uppgifter finns med.


Utlysta utställningar med information om arrangerande avdelning och/eller rasklubb, datum och ort hittar du genom att klicka på "Utställningar 2012" i spalten till vänster samt i klubbtidningen Apportören. Komplett information om varje utställning finns på arrangörernas egen webbplats (SSRK-avdelning och/eller rasklubb).Annons

Exteriör-aktuellt

Nya rutiner för resultatrapportering av utställningsresultat till ssrk.se!

Läs om förändringen >>