1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER


Grundutbildning


Krav för att bli antagen till diplomeringsutbildningen instruktör, jakt
 • Medlem i SSRK-organisationen och väl förtrogen med SSRKs målsättning och organisation
 • Tränat och fört egen hund till pris i NKL på retrieverprov B (instr. Retriever)
 • Tränat och fört egen hund till pris i NBp B (instr. Spaniel)
 • Lämplig jaktlig erfarenhet genom att ha fört spaniel i jaktligt sammanhang
 • Lämplig jaktlig erfarenhet av retrieverns arbetsområden
 • Lämplig pedagogisk fallenhet för att utbilda hundägare
 • 2 st referenser
 • I vissa fall kan dispens ges om inte alla grundkrav uppfylls. Motivering krävs.

Godkänt avslutningsprov = Diplomering


Krav för att bli antagen till certifieringsutbildningen instruktör, jakt
 • Medlem i SSRK-organisationen och väl förtrogen med SSRKs målsättning och organisation
 • Diplomerad instruktör
 • Varit instruktör på minst två kurser för sin avdelning eller rasklubb (dokumenterat)
 • Tränat och fört hund till pris i ÖKL på retrieverprov B (instr. Retriever)
 • Tränat och fört hund till pris i NBp A (instr. Spaniel)
 • Lämplig jaktlig erfarenhet
 • Lämplig pedagogisk fallenhet för att utbilda hundägare
 • 2 st referenser
 • I vissa fall kan dispens ges om inte alla grundkrav uppfylls. Motivering krävs.

Godkänt avslutningsprov = Certifiering

 

 


 

Krav för att bli diplomerad instruktör, viltspår

Se dokumentet SSRK Instruktörsutbildning diplomeringsnivå Viltspår >>

 

 

 

Annons