1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER

 

Kursstart våren 2020

Plats för ytterligare någon deltagare. Möjlighet att efteranmäla!

Kontakta funkutbildning@ssrk.se

 

Presentation av instruktörer och handledare

PDF >>

 

Inbjudan till instruktörsutbildningen

PDF >>

 

Texten nedan som PDF

PDF >>

 

Grundutbildning


Krav för att bli antagen till diplomeringsutbildningen instruktör BAS
 • Medlem i SSRK organisationen och väl förtrogen med SSRKs syfte, målsättning och organisation.
 • Tränat och fört egen hund till pris i nybörjarklass på retrieverprov B (instruktör retriever).
 • Tränat och fört egen hund till pris i nybörjarprov B (instruktör spaniel).
 • Lämplig pedagogisk fallenhet för att utbilda hundägare.
 • Två referenser som intygar din lämplighet som instruktör.

Undantag från någon av kraven ovan kan, om särskilda skäl föreligger, beviljas av utbildningsansvarig hos SSRK. Detta kommer att ske mycket restriktivt och ska noga motiveras.

 

Godkänt avslutningsprov = Diplomering

Sammanfattning av innehåll instruktör BAS

Två helger, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag, samt hemarbete.

 

Helg 1

- Organisation SSRK, utbildningsmål och syfte

- Pedagogik och bemötande

- Valpkurs-kursplan och problemlösning

- Vardagslydnad-kursplan och problemlösning

 

Hemarbete
- Genomförande av två kurser i egen avdelningen. Skriftlig redovisning av kursplan, genomförande och problemlösning. Skriftliga kursutvärdering av instruktör, lokal handledare från avdelning samt deltagare. Skriftligt prov (Hemtenta).

 

Helg 2
- Utvärdering & reflektion
- Etologi
- Rastypiska beteenden retriever/spaniel
- Lagar, hund & jakt
- Resultat från teoriprov (Hemtenta)


Krav för att bli antagen till certifieringsutbildningen instruktör, jakt retriever/spaniel/tolling
 • Medlem i SSRK-organisationen och väl förtrogen med SSRKs målsättning och organisation
 • Diplomerad Instruktör BAS
 • Diplomerad instruktör
 • Varit instruktör på minst två kurser för sin avdelning eller rasklubb (dokumenterat)
 • Tränat och fört hund till pris i ÖKL på retrieverprov B (instr. Retriever)
 • Tränat och fört hund till pris i ÖKL på tollingprov B (instr. Tolling)
 • Tränat och fört hund till pris i NBp A (instr. Spaniel)
 • Lämplig praktisk och jaktlig erfarenhet från spaniel och retrieverns arbetsområden.
 • God kunskap i att träna och utbilda spaniel och/eller retriever.
 • Fört spaniel och/eller retriever på tävlingar och prov anordnat av SSRK eller SSRK-ansluten rasklubb med goda resultat som kan verifieras (beskriv vilken tävlingsform samt resultat du har erfarenhet av).
 • Två referenser
 • I vissa fall kan dispens ges om inte alla grundkrav uppfylls. Motivering krävs.
 Godkänt avslutningsprov = Diplomering

Förslag till avtal

SSRK har tagit fram ett förslag till avtal som avdelningen/rasklubb/JIS kan teckna med en person som skickas, i de fall där avdelningen/rasklubben/JIS betalar utbildningen. Word >>. Pdf >>


Krav för att bli diplomerad instruktör, viltspår

Se dokumentet SSRK Instruktörsutbildning diplomeringsnivå Viltspår >>

 

 

 

Annons