1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Med gemenskap och ett genuint intresse för verksamheten och hundarna är steget att utbilda sig vidare för att kunna anta en aktivare roll inom klubben inte långt. Den samlade kunskapen bland klubbens aktiva medlemmar är en mycket stor tillgång som vi är stolta över och måna om att föra vidare till de mer nytillkomna medlemmarna.

SSRK har en omfattande utbildningsverksamhet och bedriver kontinuerligt utbildning av funktionärer, både centralt och runt om i landet. Klubbens blivande jaktprovs- och viltspårdomare rekryteras bland de egna medlemmarna.

judging_clindh_111001 
SSRK har även en egen instruktörsstab, utbildad för att tillhandahålla specifik träning för de medlemmar som vill utvecklas vidare tillsammans med sin hund. Därtill finns speciella instruktörsutbildare för att tillgodose utbildningsbehovet hos de instruktörer som ska verka inom klubben. Utbildningssidorna ger en inblick i de olika typer av utbildningar som bedrivs i SSRKs regi, samt hänvisar till information om de exteriörutbildningar som tillhandahålls av Svenska Kennelklubben. 

 

avslut

Lördag 16 september i Karlstad:

SKK inbjuder förtroendevalda i SKKs klubbar till en grundläggande utbildning i föreningsteknik


Utbildningen vänder sig till förtroendevalda i alla klubbar, oavsett klubbens medlemsantal, och innehåller en gemensam del samt fördjupning i någon av styrelsens funktioner (ordförande, sekreterare eller kassör). Vi vet att ett förtroendeuppdrag kan vara betungande till och från, men en föreningstekniskt kunnig styrelse underlättar arbetet för samtliga klubbfunktionärer. Vi hoppas därför på att få träffa så många av er som möjligt i maj!

 

Se Inbjudan >> för mer information om utbildningen. Anmälningsavgiften är 500:- och anmälan sker via denna länk >>.

 

Sista dag för anmälan är 18 augusti. SKK förbehåller sig dock rätten att stänga anmälan om utbildningen blir fullbokad.

 

avslut

Diplomutbildning av domare

för Working Test Retriever

WT-domarutb 2016-11-20På väg att bli diplomerade: Tina Engström, Marie de Geer, Kurt Idulv, Ralf Falkeland, Mats Lindmark, Lotta Wennersten och Inger Johansson, alla från Östra. På bilden saknas Thomas Persson, Östra, Sören Svärd, Bergslagen, Hans Vestblad, Dalarna, Anna-Lena Wendt, Västra, Peter Hilding, Västra, och Anette Lövgren, Västernorrland.

 

Helgen 19–20 november genomförde SSRK/HS en diplomutbildning av domare för working test retriever. Utbildningen, under kunnig ledning av Ingela Funck och Mats Närling, ägde rum på Herrfallet utanför Arboga. Ansvarig för planering och genomförande av kursen var Susanna Hultman.

 

Totalt deltog 13 aspiranter, varav åtta från SSRK Östra avdelningen. Detta är den första kullen som utbildas. Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för en jämnare bedömningsnivå hos WT-domare. Helgen gällde den teoretiska delen av utbildningen. Alla ska göra två godkända aspirantjänstgöringar för en certifierad WT-domare innan de blir diplomerade.

 

Under lördagen gick gruppen igenom riktlinjer och anvisningar för working test retriever, uppdaterade 2016-03-15. Utifrån dessa diskuterade och utbyttes erfarenheter från olika provsituationer och upplägg. Dagen avslutades med att olika bedömningsrutor planerades inför söndagens praktiska tillämpningar. Ett antal provhundar hade då bjudits in för att ge aspiranterna möjligheter att i alla klasser testa såväl provupplägg som egen domarinsats. Söndagen avslutades med att handledarna genomförde ett individuellt samtal med aspiranterna i syfte att följa upp var och ens synpunkter, samt att också lämna deras eget omdöme om aspiranten

 

Information om bakgrundskrav, utbildningsgång etc. hittar du här >>. Har då några frågor, eller om du vill veta mer, kontakta ukontakta utbildningsansvarig >> i SSRK huvudstyrelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Söker du hundkurs?

SSRK utbildar instruktörer centralt. Avdelningar och rasklubbar, liksom privata instruktörer, arrangerar hundkurser. Kurser hittar du på din avdelnings eller rasklubbs hemsida.

Avtal med SSRK-instruktörer

En avdelning eller rasklubb som skickar någon på SSRKs instruktörsutbildning, och betalar för utbildningen, vill gärna ha något tillbaka. SSRK Jämtland/Härjedalen har tagit fram ett avtal som tar upp formerna för samarbetet och ersättningen.

Förslag till avtal

Word >>  PDF >>

Kurser

Givande och stimulerande kurser hittar du ofta hos SSRKs avdelningar och rasklubbar. Dessutom hos

sfr-logoChristl JohanssonStudiefrämjandet >> kan slussa dig rätt när det gäller alla hundkurser i hela landet.
08-555 352 73, e-post >>


Mer om Studiefrämjandets kurser:

Hund och husdjur >>

Jakt och jägarexamen >>

hundfolder

Studiefrämjandet sammanfattar:

Åtta anledningar att samarbeta med oss >> (PDF)

Uppfödare

valpkoparvarvning_160

Annons