1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Med gemenskap och ett genuint intresse för verksamheten och hundarna är steget att utbilda sig vidare för att kunna anta en aktivare roll inom klubben inte långt. Den samlade kunskapen bland klubbens aktiva medlemmar är en mycket stor tillgång som vi är stolta över och måna om att föra vidare till de mer nytillkomna medlemmarna.

SSRK har en omfattande utbildningsverksamhet och bedriver kontinuerligt utbildning av funktionärer, både centralt och runt om i landet. Klubbens blivande jaktprovs- och viltspårdomare rekryteras bland de egna medlemmarna.

judging_clindh_111001 
SSRK har även en egen instruktörsstab, utbildad för att tillhandahålla specifik träning för de medlemmar som vill utvecklas vidare tillsammans med sin hund. Därtill finns speciella instruktörsutbildare för att tillgodose utbildningsbehovet hos de instruktörer som ska verka inom klubben. Utbildningssidorna ger en inblick i de olika typer av utbildningar som bedrivs i SSRKs regi, samt hänvisar till information om de exteriörutbildningar som tillhandahålls av Svenska Kennelklubben. 

 

avslut

 

AKTUELLT

 

Kalibreringsutbildning spanieljaktprovsdomare samt funktionärer

kalibreringsutbildning spanieljaktprovsdomare 2018Deltagare i utbildningen. Främre raden: Torbjörn Augustinsson, kursledare funktionärsutbildningen, Olle Johannisson, kursledare kalibreringsutbildningen, Gunnar Petersson, Mona Stengård, Elsebeth Bergqvist, Morgan Hallgren, Anna-Victoria Ingemarsdotter, Peter Lanning, Mats Andersson, Mia Grödinger. Mittenraden: Eva-Lis Åkergården-Stenman, Ann-Kristin Holmgren, Magnus Karlsson, Liv Stoltz, Eva Skog, Caj Lindblom, Ewa Widén. Bakre raden: Marcus Sjöborg, Johan Stenebo, Willy Pettersson, Roger Marklund, Nils-Erik Andersson. Foto © Catharina Lundberg

 

Helgen 22-23 september genomfördes två spaniel-relaterade utbildningar i Enköping/Strängnäs:

  • En kalibreringsutbildning för spanieljaktprovsdomare av gällande riktlinjer och anvisningar för spanieljaktprov
  • En utbildning för funktionärer som agerar vid spanieljaktprov

Från 1 januari 2017 gäller ett nytt regelverk för spanieljaktprov. För att möjliggöra att redan auktoriserade domare tolkar och tillämpar regelverket på samma sätt, anordnar SSRK så kallad kalibreringsutbildning. Samtliga godkända spanieljaktprovsdomare inom SSRK inbjöds till kalibreringsutbildningen 22-23 september vara tio deltog.

 

För att proven ska genomföras på ett bra sätt, behövs funktionärer som känner till hur ett prov planeras, genomförs och avslutas. SSRK hade därför bjudit in samtliga SSRK-avdelningar och spanielrasklubbar att vardera skicka en representant till en funktionärsutbildning som genomfördes samma dagar och på samma plats som kalibreringsutbildningen för domare. 8 personer från olika SSRK avdelningar samt från Springerklubben deltog.

 

Lördagen ägnades åt teori. Olle Johannisson, SSRK Västra och godkänd A-provsdomare för spanieljaktprov, lotsade jaktprovsdomarna igenom gällande regelverk i en konferenslokal medan Torbjörn Augustinsson, SSRK Östra, gjorde det samma för funktionärerna i en annan lokal. I Torbjörns gäng var diskussionen inriktade på de olika funktionärsrollerna och vilken roll som gör vad och utmaningar som kan uppstå i rollen.

 

Söndagen omsattes teori till praktik. JIS (Jaktspaniels i Sverige) hade tagit på sig uppgiften att anordna ett träningsjaktprov nivå Segrarklass där domare och funktionärer fick agera under dagen. Tack till JIS och särskilt Anna-Victoria Ingemarsdotter för detta.

 

Domarna fick tack vare träningsjaktprovet riktiga exempel på vad som kan hända på ett prov. Detta gav input till diskussioner och bedömningar ute i fält. Funktionärerna utmanades också i sina roller, då den ordinarie provledaren in kunde komma till samlingen på morgonen…, strukna hundar, ”bångstyrig publik”, skyttar som behövde vatten och energitillskott under dagen för att inte krokna, och mycket annat som händer på ett prov och som måste fixas.

 

Utbildningarna genomfördes i samarbete mellan SSRK Spanieljaktkommitté och Utbildningskommitté i enlighet med SSRK UK:s utbildningsplan.

 

Helgens fika, luncher och tre-rätters middag på lördagskvällen tillagades av Mia Grödinger, SSRK Östra. Ett stort tack till Mia från SSRK UK för allt gott och närodlat som serverades.


Catharina Lundberg
Medlem i SSRK UK

 

 

 

 

 

 

 

 

Blivande instruktör?

Intresserad av att bli instruktör inom SSRK? SSRKs medlemmar önskar se ett större kursutbud inom SSRKs avdelningar och rasklubbar. För att kunna möta behovet, behövs fler instruktörer! SSRK Utbildningskommitté har dessvärre tvingats ställa in vårens utbildning på grund av för få anmälningar. Ambitionen är nu att genomföra utbildningen våren 2020.

Annons

Söker du hundkurs?

SSRK utbildar instruktörer centralt. Avdelningar och rasklubbar, liksom privata instruktörer, arrangerar hundkurser. Kurser hittar du på din avdelnings eller rasklubbs hemsida.

Avtal med instruktörer

Avtal med SSRK-instruktörer

En avdelning eller rasklubb som skickar någon på SSRKs instruktörsutbildning, och betalar för utbildningen, vill gärna ha något tillbaka. SSRK Jämtland/Härjedalen har tagit fram ett avtal som tar upp formerna för samarbetet och ersättningen.

Förslag till avtal

Word >>  PDF >>

Kurser

Givande och stimulerande kurser hittar du ofta hos SSRKs avdelningar och rasklubbar. Dessutom hos

sfr-logoChristl JohanssonStudiefrämjandet >> kan slussa dig rätt när det gäller alla hundkurser i hela landet.
08-555 352 73, e-post >>


Mer om Studiefrämjandets kurser:

Hund och husdjur >>

Jakt och jägarexamen >>

hundfolder

Studiefrämjandet sammanfattar:

Åtta anledningar att samarbeta med oss >> (PDF)

Uppfödare

valpkoparvarvning_160