1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Material och information


SSRK  Prov-support

Manual för funktionärer   PDF >> (version 3.3, 2013-04-15)

Arbetsgång för retrieverjaktprov i SSRK Prov   PDF >> (version 3, 2017-04-14)

Hantera efteranmälningar i SSRK Prov   PDF >> (version 1, 2018-04-26)

 


Har du läst pdf:en
men har fortfarande frågor?

Använd supportknappen på  SSRK Prov-sajten. Här svarar särskild utbildade SSRK-medlemmar på dina frågor.


Notera att kansliet (och SSRKs mailadress "kansli") inte ger support när det gäller SSRK Prov.


Direkt till SSRK Prov >>

 

Medlemskontroll

Kontroll av medlemskap är obligatorisk och görs i Snabbkollen >>. Du får inloggningsuppgifter från din styrelse.
Saknas betalning, har senaste fakturan inte kommit fram? Meddela den startande och ta kontakt med SSRKs medlemsservice >>, som hanterar alla medlemsfrågor. (Detta görs alltså inte längre av kansliet.)

 

Blanketter

¨Vill du hämta din blankett som RTF (Rich Text Format, som kan läsas av alla ordbehandlingsprogram) eller som PDF? Välj själv.


Jaktprovsbestämmelser för tollingjaktprov >> 

Anvisningar för Tollingjaktprov och Praktiskt Tollingjaktprov >>  

Checklista, jaktlig verksamhet (2018-04-11)   PDF >> 

Prislista, tollingjaktprov  Word >>  PDF >>

Domarlista, tollingjaktprov >> (2019-07-05)

Mottagare av jaktprovskritik: Skicka en av kopiorna av jaktprovskritiken till Mats Gunnarsson, Kaptensvägen 13, 383 34 Mönsterås.


Reseräkning   PDF >>

Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende  PDF >>

Incidentrapport >>
För den som deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet inom SSRK och känner att det inte blev rätt.