1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Material och information


SSRK Prov-support

Manual för funktionärer   PDF >> (version 3.3, 2013-04-15)

Arbetsgång för retrieverjaktprov i SSRK Prov   PDF >> (version 3, 2017-04-14)

Hantera efteranmälningar i SSRK Prov   PDF >> (version 1, 2018-04-26)

 


Har du läst pdf:en
men har fortfarande frågor?

Använd supportknappen på  SSRK Prov-sajten. Här svarar särskild utbildade SSRK-medlemmar på dina frågor.


Notera att kansliet (och SSRKs mailadress "kansli") inte ger support när det gäller SSRK Prov.


Direkt till SSRK Prov >>

Medlemskontroll

Kontroll av medlemskap är obligatorisk och görs i Snabbkollen >>. Du får inloggningsuppgifter från din styrelse.
Saknas betalning, har senaste fakturan inte kommit fram? Meddela den startande och ta kontakt med SSRKs medlemsservice >>, som hanterar alla medlemsfrågor. (Detta görs alltså inte längre av kansliet.)

 

Checklista beträffande utsatt fågel vid jaktprov

Gäller från 2019

Uppdaterad checklista, som SKA användas för varje jaktprov på rapphöns och fasan. Från och med nu ska denna fyllas i av provledaren inför varje jaktprov.
Till checklistan >>

 

Råd till jakthundsklubbar inför en situation där jakten med hund ifrågasätts

Utse en talesperson. Förbered fakta och förklara enkelt. Tryck på samhällsnyttan. Hänvisa till forskning. Kontakta media med eftertanke. Var återhållsam med sociala medier.

Läs mer om råden >>

 

Bestämmelser Spanieljaktprov
Anvisningar Spanieljaktprov
Se Fältprov och Vattenprov i vänsterspalten

 

Jakttidtabell >>

 

Regler för jaktprovschampionat
Se Fältprov och Vattenprov i vänsterspalten

 

Bestämmelser för nybörjarprov
Se Nybörjarprov i vänsterspalten

 

Riktlinjer Working Test
Se Working Test Spaniel i vänsterspalten

 

Bestämmelser för derbyt
Se Spanielmästerskapet och Derbyt i vänsterspalten

 

Domarlista

PDF >> (2019-06-10)

 

Blanketter

Checklista, jaktlig verksamhet (2018-04-11)   PDF >>

Kvittens av vandringspris  PDF >>

Domarinbjudan/avtal, uppdaterad 2012-12-07  PDF >>

Reseräkning   PDF >>

Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende  PDF >>

Incidentrapport >>
För den som deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet inom SSRK och känner att det inte blev rätt.