1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Regler för Retrievermästerskapet som A-prov

2018-02-01

 

Reglerna i PDF-format >>

 

Retrievermästerskapet är ett inofficiellt eller officiellt prov som normalt genomförs som A-prov, med 24 deltagande hundar. Provet kan genomföras på driven fågel eller som walk up eller som en mix av båda.

 

Provet ska planeras som ett 2 dagarsprov. Det ska alltid dömas av minst 4 domare, med minst auktorisation A eller motsvarande utländsk kategori. Huvuddomaren ska vara svensk.

 

SSRK/HS ansvarar för arrangemanget, som genomförs med hjälp av lokalt förankrad Avdelning/ Avdelningar.

 

Anmälan / Anmälningstid
Hund skall uppfylla krav enligt a – h nedan för att vara berättigad att deltaga. Anmälan sker via aktuellt anmälningssystem.

 

Sista anmälningsdag för Retrievermästerskapet skall vara tre veckor före mästerskapet. För att anmälan skall vara giltig skall åberopad meritlista vara inskickad till retrieverjakt@ssrk.se innan anmälningstidens utgång.

 

Krav för deltagande om RM anordnas som A-prov
För att anmäla en hund till Retrievermästerskapet A ska meriter vara erhållna i Sverige och vara högt 2 år (24 månader) gamla räknat från datum då anmälningstidens utgår. Merit ska vara tagen innan anmälningstidens utgång.

 

Vid eventuell överanmälan placeras anmälda hundar in i olika kategorier enligt följande:
a. Regerande Retrievermästare
b. SJ(a)CH
c. Hundar med CERT eller CACIT i Sverige
d. Hundar med CK eller R(CACIT) i Sverige
e. Hundar med 1:a pris i EKL A-prov alt. excellent på internationellt prov i Sverige
f. Hundar med 2:a pris i EKL A-prov alt. very good på internationellt prov i Sverige
g. Hundar med 3:e pris i EKL A-prov alt. good på internationellt prov i Sverige
h. Hundar med godkänt KKL A-prov alternativt 1:a pris KKL A-prov i Sverige.

 

Lottning sker gruppvis i ordningen b – h.

SSRK/HS ansvarar för lottning av provet.