1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

 

 

iwt 2018 300 px

MOLINELLA, BOLOGNA, 26 - 27 MAY 2018

"Italy is proud to host the International Working Test for Retriever
and welcomes all the European teams that will take part
in the most important working test of the year."
 

40 lag kommer att beredas plats på årets IWT i Italien, som går den 26-27 maj (registrering 25 maj). Varje land har rätt att skicka tre (3) Nationella lag. Utöver det kan s.k. ”Free Teams” anmälas.

Anmälan för både Nationella och ”Free Teams” ska ske via IWT´s hemsida >> (http://www.iwt2018.it/en)

 

Varje lag ska bestå av tre hundar + förare. Om lagen önskar ha icke hundförande TeamCaptain och ev. reservhund ska dessa anmälas samtidigt.

 

Visar det sig att det finns stort intresse kommer SSRK att nominera tre lag.

 

Anmälningsavgiften och alla andra kostnader står lagen själva för och lagen ansvarar själva för att den blir betald. Bokning av rum och eventuella resor ombesörjs också av lagen.

 

Huvudstyrelsen  kommer att sponsra de tre nominerade lagens anmälningsavgifter, mot uppvisande av reseräkning och verifikation.
 
Mer information om vad som ingår i anmälningsavgiften samt matbeställning finns på http://www.iwt2018.it/en

Uttagningen kommer att baseras på meriter från A-prov samt stambokförda WT, IWT.

 

Anmälan
Intresseanmälan för att få delta som ett av Sveriges nominerade lag skickas senast 16 april 2018 via epost till jaktretriever@ssrk.se.

Av anmälan ska framgå tre ordinarie ekipage, plus eventuell reserv, per lag.

Ange förarnas namn, adress, e-post, medlemsnummer i SSRK, samt hundarnas namn, ras, reg.nr och högsta meriter enligt rangordningen nedan.

 

Retrieverjaktkommitén (RJK)  kommer senast 27 april att meddela vilka lag som utses som "Sverige lag": 1, 2, 3. Övriga får då chans att anmäla sig direkt till Italien som "Free-teams".

 

Lagen står själva för alla kostnader i samband med tävlingen samt hanterar bokningar och anmälan efter det att uttagning skett.

 

Rangordning av lagen

Lagen rangordnas efter högst sammanlagd poäng enligt tabellen nedan.

Exempel:
Hund 1 har CERT på A prov, hund 2 har Ck på A-prov och hund 3 har 2:a pris Ekl A-prov => 52 p för laget som helhet.

 

Det kan vara klokt att utse en reservhund, om någon hund blir skadad/börjar löpa. Denna hunds meriter räknas inte med i lagets poäng, men kommer att ha betydelse vid nominering av de Svenska lagen.

 

Merit (oavsett i vilket land meriten är erhållen) ger följande poäng:
a) Cert/CACIT A-prov 20 p
b) Ck/R-CACIT A-prov 18 p
c) 1:a pris (alt excellent) Ekl A-prov/ 16 p
d) Vinnare/1:a placerad Ekl officiellt WT 15 p
e) 2:a pris EKL A-prov (alt. very good) 14 p
f) 2-4 vinnare Ekl/Vinnarklass officiellt WT 12 p
g) 3:e pris EKL A-prov (alt. good) 10 p

 

Meriterna ska vara tagna från och med 2016-01-01 och framåt.

 

Informationen på denna sida som PDF >>

 

 

 

 

Meny