1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Från och med den 1 juli 2003 ska en svenskägd retriever, för att starta i elitklass på jaktprov, ha genomgått en exteriör beskrivning eller erhållit pris (inkl. 0 pris) på officiell utställning (SKK/JhK 2002-12-18). Observera att detta gäller även hundar som redan tidigare har startat i elitklass.


Den exteriöra beskrivningen ska göras av en exteriördomare, auktoriserad på retriever. Hunden ska ha uppnått en ålder av nio månader.


Tid och plats för beskrivningen kan väljas av domare i samråd med uppdragsgivare, som kan vara enskild hundägare, uppfödare, avdelning, sektion eller rasklubb.


Lämpliga tillfällen för exteriör beskrivning kan vara i samband med jaktprov, träningsinternat och kurser, kennelträffar, working tests, eller i anslutning till en SSRK-utställning. Ersättning utgår i samråd med uppdragsgivaren.


Uppdragsgivaren använder ett särskilt formulär för exteriör beskrivning >> som består av två lika sidor. Formuläret kan även beställas 2-sidigt från SSRKs Kansli. Efter genomförd beskrivning behåller hundägaren den ena kopian, som sedan skall uppvisas för jaktprovets kommissarie i samband med start i elitklass. Den andra kopian ska skickas till SSRKs kansli för arkivering.


Vid anmälan till elitklass ska hundägaren ange att hunden är exteriörbeskriven, alt. utställd. På SSRKs anmälningsblankett finns en särskild ruta för detta. (Används SKKs gamla tresidiga blankett kan uppgiften skrivas till längst ner vid punkt 6).
 

 

Domare som kan exteriörbeskriva din retriever. Namn och kontaktuppgifter >> (Listan uppdaterad 2018-01-31)

 

 

Meny

Annons