1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

c_prov_1

C-proven är ett inofficiellt komplement till A- och B-proven. Hit hör Working Test (WT). En annan form av C-prov är Mock trials, som är fingerade A-prov.

 

Hur ett WT går till beskrivs i dokumentet "Riktlinjer för Working Test Retriever" som du finner i dess helhet om du klickar i spalten till vänster.

 

Ett Working Test ska bestå av fem stationer.

Provledare ska alltid försöka efterlikna situationer som kan inträffa under en jakt.

Uppgifterna på stationerna ska läggas upp så att de främjar ett gott retrieverarbete, och inte hindrar hundarnas möjligheter att markera eller nyttja sina naturliga retrieverförmågor. Det är mycket viktigt att skyttar och kastare placeras med detta i åtanke.

 

En retriever ska visa stadga inför skott och apportera på kommando. Hunden måste kunna gå fot utan koppel.

Skott ska alltid komma före kast. Skytten får inte stå längre bort från apporten än ca 35 meter. Vid dirigeringsapporter är skott valfritt. Hagelbössa är att föredra framför startpistol.

Apporteringsavståndet bör inte överstiga 150 meter.

När hunden skickas på en apport ska den inte behöva passera alltför nära en annan apport.

Alla deltagande hundar bör ges lika förutsättningar med slumpfaktorn reducerad till ett minimum.

Vid markeringar bör dummies av samma färg och storlek användas.

c_prov_2

Har du frågor?
Om du som provarrangör eller provdeltagare har frågor om C-prov är du alltid välkommen att kontakta Arbetsgruppen för WT >>.