1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER


Ekonomi

 

För varje beskriven hund tar SSRK ut en fast avgift på 100 kr som arrangören sätter in på SSRKs pg 820808-4.

 

Avgiften ingår i anmälningsavgiften och bidrar till SSRKs och FB-RKs fortsatta arbete med FB-R samt täcker kostnaden för utrustning, webbaserad rapportering, m.m. Stamboksavgiften à 35 kr/hund inkluderas i de 100 kr.

 

Arrangören står även för beskrivares, testledares och funktionärs arvoden, enkel lunch och/eller fika samt skott och vilt.

 

Ekonomi SSRK/FB-R: Dokumentet fastställt av SSRK/HS 2016-04-22  PDF >>

 

 

 

 

 

Vaccinationsregler

Detta gäller för deltagande med hund på utställning, prov och tävling inom SKK-organisationen. Förtydliganden från SSRK >> (PDF)

Annons

Jaktprovskritik

Hit ska du skicka jaktprovskritiken

Den rosa kopian skickas till kansliet. Den gula skickas till mottagaren i respektive rasklubb >>

Utbildning i SSRK Prov

För avdelningar och rasklubbar som önskar utbildning i SSRK Prov: Kontakta Magnus Lindström, 073-230 51 95, 

magnus.lindstrom@barrelsmokes.se

Slopat krav

Inget krav på utställningsmerit/

exteriörbeskrivning

för utlandsägda retrievers som startar i elitklass på A- eller B-jaktprov. Gäller från 22 maj 2012.

Blivande instruktör?

Intresserad av att bli instruktör inom SSRK? SSRKs medlemmar önskar se ett större kursutbud inom SSRKs avdelningar och rasklubbar. För att kunna möta behovet, behövs fler instruktörer! SSRK Utbildningskommitté har dessvärre tvingats ställa in vårens utbildning på grund av för få anmälningar. Ambitionen är nu att genomföra utbildningen våren 2020.

Viktigt om SSRK Prov

För att anmäla till SSRK Prov måste du först registrera ditt SSRK-medlemsnummer
Nya rutiner. Gör så här: Logga in. Gå till Mitt konto. Välj Mina förare. Välj Redigera för den aktuella föraren (inte Redigera profil). Lägg in Medlemsnummer SSRK för denna person. Tryck på knappen Uppdatera. Nu är du klar och kan åter anmäla till prov på vanligt sätt. Till SSRK Prov, inloggningen >>

Annons

Alla jaktprov

Direktlänkar till SSRK Provs aktuella provprogram

Spanielprov >>

Retrieverprov >>

Tollingprov >>

Jakttidtabell >>

Söker du hundkurs?

SSRK utbildar instruktörer centralt. Avdelningar och rasklubbar, liksom privata instruktörer, arrangerar hundkurser. Kurser hittar du på din avdelnings eller rasklubbs hemsida.