1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Retrievern används traditionellt som apportör vid fågeljakt. Hunden ska under skyttet vara stadig och uppmärksam vid förarens sida och lugnt invänta kommando för att sedan snabbt lokalisera det skjutna viltet och effektivt apportera det till föraren.

Av en retriever krävs med andra ord att den ska kunna växla mellan koncentrerat lugn och snabb aktion när t.ex. en skadeskjuten fågel ska apporteras. Det här kräver en samarbetsvillig, fokuserad hund och en tydlig förare. Ett lagarbete som är en förutsättning för att en skadad fågel inte ska behöva lida i onödan
.

retrapport_lotta_t_111001

  Under årens lopp har aveln av retriever inriktats på de egenskaper som krävs av en effektiv apportör på fågel och småvilt. Dit hör bl.a. samarbetsvilja, koncentrationsförmåga och arbetslust. Det är just dessa egenskaper som idag gör retrievern så populär som jakthund, familjehund och som tjänstehund för en rad olika uppgifter. Och det är samma egenskaper som gör att en retriever måste få arbeta för att må bra. 


SSRK arrangerar jaktprov för retriever

Ändamålet med jaktproven är att bedöma hundarnas jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet. Den äldsta och mest utbredda provformen är B-prov. Här prövas hundens egenskaper på kallt vilt eller dummies. B-prov är alltså ingen tävling utan en egenskapsbedömning.

A-prov prövas hunden i konkurrens med andra deltagande hundar på riktig jakt.

Förutom dessa officiella provformer finns inofficiella C-prov där man tävlar med hunden på s.k. working test eller mock trial, ett sätt att bedöma retrieverns förmåga att fungera under jaktliknande förhållanden, utan att vilt fälls.

 


Mer om retrieverjaktprov


För arrangören

Från och med 2014-02-18 behöver arrangerande avdelning/rasklubb inte längre i förväg anmäla de prov man har för avsikt att genomföra under året till SSRK Hs, utan proven läggs in direkt i SSRK Prov. Proven godkänd från centralt håll och de godkända proven i SSRK Prov utgör det fastställda provprogrammet. Det av SSRK Hs fastställda retrieverjaktprovsprogrammet, både för ordinarie och särskillda prov 2014 gäller inte längre utan nedanstående gäller: 


Följande gäller alltså:

  • Vårproven skall vara inlagda senast 31 januari.
  • De särskilda proven under våren kan läggas in från och med 1 mars.
  • Höstproven skall vara inlagda senast 31 april.
  • De särskilda proven under hösten kan läggas in från och med 1 juni.
  • Ett särskilt prov kan ordnas de veckor det inte finns något ordinarie prov i den klass provet avser i samma geografiska område som avdelningen och rasklubben är verksam.
  • För särskilda prov gäller att prov, vid behov, läggs in i SSRK Prov och provet skall vara godkänt, publicerat och öppnat för anmälan i SSRK Prov senast 3 veckor innan aktuellt provdatum.
  • Avdelningar och rasklubbar i samma verksamhetsområde område ansvarar för att samordna de särskilda proven.
  • De inlagda proven som godkänts i SSRK Prov utgör provprogrammet och skall genomföras.

Sista datum för att lägga in prov är definitiva och godkända prov skall genomföras. Skulle man missa att lägga in ett ordinarie prov finns alltid möjligheten att lägga in ett särskilt prov.

 

För deltagaren

Från och med 2014-02-18 hittar du som vill starta på retrieverjaktprov med din hund, alla SSRKs utannonserade retrieverjaktprov i klubbens system för anmälan och provrapportering, SSRK Prov. Detta ersätter det tidigare jaktprovsprogrammet, både för ordinarie och särskillda prov, som förut presenterades innan säsongens vårprov börjat. Proven presenteras, i och med detta nya anmälningssätt, kontinuerligt i SSRK Prov >>.


linje
retrieverjaktprovUr Apportören nr 1, 2013:
Elisabet Sahlin skriver om A-, B- och C-prov: "Bokstavskoderna är totalt obegripliga för den som inte är insatt. Kanske dags att förklara vad bokstäverna står för." PDF >>grundtraning for jakt och jaktprov modulUr Apportören nr 1, 2013:
Lasse Johnsson skriver intressant och inspirerande om den viktiga grundträningen. PDF >>

 

 

Vaccinationsregler

Detta gäller för deltagande med hund på utställning, prov och tävling inom SKK-organisationen. Förtydliganden från SSRK >> (PDF)

Annons

Jaktprovskritik

Hit ska du skicka jaktprovskritiken

Den rosa kopian skickas till kansliet. Den gula skickas till mottagaren i respektive rasklubb >>

Slopat krav

Inget krav på utställningsmerit/

exteriörbeskrivning

för utlandsägda retrievers som startar i elitklass på A- eller B-jaktprov. Gäller från 22 maj 2012.

Blivande instruktör?

Intresserad av att bli instruktör inom SSRK?

Våra medlemmar önskar se ett större kursutbud inom avdelningar och rasklubbar. För att kunna möta behovet, behövs fler instruktörer! Ny instuktörsutbildning startar i februari 2020. Anmäl dig senast 21 december.

Läs mer >>

Viktigt om SSRK Prov

För att anmäla till SSRK Prov måste du först registrera ditt SSRK-medlemsnummer
Nya rutiner. Gör så här: Logga in. Gå till Mitt konto. Välj Mina förare. Välj Redigera för den aktuella föraren (inte Redigera profil). Lägg in Medlemsnummer SSRK för denna person. Tryck på knappen Uppdatera. Nu är du klar och kan åter anmäla till prov på vanligt sätt. Till SSRK Prov, inloggningen >>

Annons

Alla jaktprov

Direktlänkar till SSRK Provs aktuella provprogram

Spanielprov >>

Retrieverprov >>

Tollingprov >>

Jakttidtabell >>

Söker du hundkurs?

SSRK utbildar instruktörer centralt. Avdelningar och rasklubbar, liksom privata instruktörer, arrangerar hundkurser. Kurser hittar du på din avdelnings eller rasklubbs hemsida.

Här >> finner du också några av klubbens diplomerade och/eller certifierade instruktörer.