1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER


Utbildningsplan Testledare

 

 

Fastställd av SSRK/HS 2018-04-13

 

Övergripande mål

Efter utbildningen ska deltagaren ha kompetens och färdighet att fungera som testledare vid FB-R och god förmåga att hantera deltagande ekipage samt kunna bygga beskrivningsbana.

 

Förkunskaper   

  • God social kompetens.
  • God vana vid att fungera som ledare i grupp/er av människor och/eller som ledare vid någon form av prov för hund.
  • God kännedom om FB-R. Utbildad FB-R-funktionär. Ha tjänstgjort som funktionär eller på annat sätt erhållit jämförbara kunskaper.
  • God kunskap om retrieverns jaktliga funktion.
  • Vara medlem i SSRK eller SSRK/Rasklubb.

 

Planen som PDF >>

 

Till ansökningshandlingar >>

 

 

 

Meny