1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER


Utbildningsplan Funktionär/Kastare

 

 

Utbildningsplanen fastställdes av SSRK/HS 2018-04-13

 

Övergripande mål

Efter utbildningen ska deltagaren ha kompetens och färdighet att fungera som funktionär/kastare vid FB-R.

 

Förkunskaper  

  • God social kompetens
  • Kännedom om FB-R (ex. deltagit som förare med hund och/eller som åskådare eller vid de monstration av FB-R)
  • Vara medlem i SSRK eller SSRK/Rasklubb
  • Ha kondition och rörelseförmåga som möjliggör utförandet av Funktionärens/Kastarens arbetsuppgifter

Planen som PDF >>

 

Till ansökningshandlingar >>

 

 

 

Meny