1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER


Utbildningsplan Beskrivare

 

 

Utbildningsplanen fastställdes av SSRK/HS 2018-04-13

 

Övergripande mål

Efter utbildningen ska deltagaren ha kompetens att beskriva hundar vid FB-R och god förmåga att redogöra för hundens agerande under beskrivningstillfället.

 

Förkunskaper  

  • God social kompetens. Visa stor integritet och ödmjukhet.
  • God vana vid att fungera som ledare i grupp/er av människor och/eller som ledare vid någon form av prov för hund.
  • Förmåga att fatta snabba beslut i pressade situationer.
  • Mycket god kännedom om FB-R.
  • Utbildad Testledare (TL) för FB-R och ha goda vitsord från tjänstgöring som TL.
  • Mycket god kunskap om retrieverns jaktliga funktion.
  • Vara medlem i SSRK eller SSRK/Rasklubb.

 

Planen som PDF >>

 

Till ansökningshandlingar >>

 

 

 

Meny