1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER


Utbildningar Funktionsbeskrivning retriever (FB-R) 2016

 

 

Det finns ett stort intresse från uppfödare och rasklubbar för FB-R, vilket gör att vi behöver bli fler som aktivt arbetar med FB-R.
Under 2016 planeras följande utbildningstillfällen:

  • 13-14 februari: Testledar- och Funktionärsutbildning för i första hand Småland, Dalarna och Östergötland, där för närvarande inga beskrivarteam finns.
  • 27-28 februari: Inbjudna beskrivare utbildas för att därefter regionalt i sin tur kunna utbilda testledare.
  • 2-3 april: Beskrivarutbildning steg 1.
  • 10-11 september: Beskrivarutbildning steg 2.
  • 19-20 november: Uppsamlingshelg/kalibreringshelg för alla utbildade beskrivare.

Utbildningsgång/Antagningskrav finns beskrivet i ett särskilt dokument.

Läs mer här >>

 

 

 

 

Meny