1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER


Utbildningar Funktionsbeskrivning retriever (FB-R) 2018

 

 

Varje år har intresset från hundägare att delta på FB-R ökat, efterfrågan finns dock även i geografiska områden där beskrivarteam, eller delar av sådana inte finns. Det gör att behovet därför är mycket stort av fler utbildade aktiva funktionärer - beskrivare, testledare och funktionärer - särskilt i dessa områden.
Geografisk lista över beskrivare och testledare hittar du här >>


 

Under 2018 planeras följande utbildningstillfälle:
25-26 maj: Testledarutbildning för SSRK/Gotland.

Inledande beskrivarutbildning för fyra stycken Testledare. Utbildningen sker fortlöpande under året under en mentors ansvar.

 

FB-RK uppmanar också avdelningar/rasklubbar ute i landet att kontakta FB-RK för att om möjligt kunna få till en ”skräddarsydd, egen” lokal utbildning för Funktionärer/Kastare (F/K).

 

När avdelningar/rasklubbar ordnar lämplig mark, teorilokal, mat/fika och ser till att, i utbildningssyfte, ha tillräckligt med olika hundekipage på plats, är det enklare för FB-RK att bistå med lärare/utbildare.

 

Här hittar du dokumenten som beskriver
Utbildningsplan för Testledare >>
Utbildningsplan för Funktionärer/Kastare >>
Ansökningshandlingar för FBR-utbildning >>

 

 

 

 

 

Meny