1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER


Utbildning Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) 2017

 

 

Varje år har intresset från hundägare att delta på FB-R ökat betydligt. Därför är behovet mycket stort av fler utbildade aktiva funktionärer - beskrivare, testledare och funktionärer.

 

Under 2017 planeras följande utbildningstillfälle:
20-21 maj: Testledarutbildning. Inbjudna är aktiva Funktionärer/Kastare (F/K), som ansökt om vidareutbildning.

 

FB-RK uppmanar också avdelningar/rasklubbar ute i landet att kontakta FB-RK för att om möjligt kunna få till en ”skräddarsydd, egen” lokal utbildning för Funktionärer/Kastare (F/K).

 

Genom att ordna lämplig mark, teorilokal, mat/fika och se till att i utbildningssyfte ha tillräckligt med olika hundekipage så är det enklare för FB-RK att, istället för att ansvara för hela arrangemanget, på plats kunna bistå med lärare/utbildare.

 

Här hittar du dokumenten som beskriver Utbildningsplan för Testledare >> och Utbildningsplan för Funktionärer/Kastare >>

 

Ansökningshandlingar för FBR-utbildning >>

 

 

 

Meny