1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER


Ekonomi

 

För varje beskriven hund tar SSRK ut en fast avgift på 100 kr som arrangören sätter in på SSRKs pg 820808-4.

 

Avgiften ingår i anmälningsavgiften och bidrar till SSRKs och FB-RKs fortsatta arbete med FB-R samt täcker kostnaden för utrustning, webbaserad rapportering, m.m. Stamboksavgiften à 35 kr/hund inkluderas i de 100 kr.

 

Arrangören står även för beskrivares, testledares och funktionärs arvoden, enkel lunch och/eller fika samt skott och vilt.

 

Ekonomi SSRK/FB-R: Dokumentet fastställt av SSRK/HS 2016-04-22  PDF >>

 

 

 

 

 

Meny