1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

alla_tre
Katja Grandinson, Tomas Bergström och Ingrid Tapper.

Lördagen den 28 januari samlades ett drygt 70-tal medlemmar på SSRKs avelskonferens i Uppsala.

Elisabeth Rhodin, ledamot i SKKs Avelskommitté inledde under rubriken ”Nya rön och gammal kunskap”.

Ingrid Tapper
, etolog, redogjorde för vad som händer ”I huvudet på hunden”.

Cilla Hamfelt
, bl.a. medlem i SKKs mentalkommitté, beskrev utvecklingen när det gäller mentalbeskrivningar av hund. Hon talade om MH och BPH, och tillsammans med Lasse Johnsson gav hon bakgrunden till att Funktionsbeskrivning Retriever utvecklats.

Är det någon vits med linjeavel? frågade Katja Grandinson, forskare på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), i ett föredrag om linjeavel/inavel.

Malin Merlin
, forskare i hundgruppen på SLU, berättade om några av de tumörprojekt som pågår.

Tomas Bergström
, forskare i DNA-gruppen på SLU, informerade om läget när det gäller PRA-forskningen på våra raser.

Susanne Gustafsson
, koordinator för SLUs Hundbiobank, talade om arbetet med att samla in blodprover och berättade att det för närvarande pågår ett 30-tal olika forskningsprojekt på SLU där blod behövs.


Läs Annika Thunfors uttömmande artikel från Apportören nr 1 2012 >>


För förklaringar till begreppen
MH – Mentalbeskrivning hund, BPH - Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund samt Funktionsbeskrivning Retriever, klicka här >>