1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Huvudstyrelsens sammanträden och protokoll

samt protokoll från SSRKs kommittéer


Mötesdatum 2017 - 2019

 

2018 års Funktionärsträff  14-15 april

2018 års Representantskapsmöte  2-3 juni

 

2019 års Funktionärsträff  6-7 april

2019 års Fullmäktige  18-19 maj

 

Huvudstyrelsens sammanträden 2017 - 2019

2017  2-3 september, 25-26 november

2018  10-11 februari, 13 april, 1 juni, 18-19 augusti, 6-7 oktober, 1-2 december

2019  16-17 februari, 5 april, 17 maj

 


Justerade protokoll

 

Huvudstyrelsens sammanträde 25 - 26 november 2017

Protokoll >>
Bilaga §415 >>
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Avelskommittén 2017-10-31 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-09-04 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-10-26 >>
Informationskommittén 2017-09-26 >>
Retrieverjaktkommittén 2017-10-09 >>

Retrieverjaktkommittén 2017-11-09 >>
Retrieverjaktkommittén 2017-11-17 >>
Spanieljaktkommittén 2017-10-20 >>
Tollingjaktkommittén 2017-11-12 >>
Utbildningskommittén 2017-10-04 >>
Utbildningskommittén 2017-11-21 >>
Viltspårkommittén 2017-09-06 >>
Viltspårkommittén 2017-11-09 >>

 

Huvudstyrelsen sammanträde per capsulam 29 oktober 2017

Protokoll >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 2 - 3 september 2017
Protokoll inklusive bilagor >>
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Avelskommittén 2017-07-18 >>
Avelskommittén 2017-08-08 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-06-15 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-08-01 >>
Retrieverjaktkommittén 2017-08-17 >>
Spanieljaktkommittén 2017-08-10 >>
Viltspårkommittén 2017-05-30 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 15 - 16 juli 2017
Protokoll inklusive bilagor §265, §273 och §293 >>
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-05-15 >>
Retrieverjaktkommittén 2017-06-27 >> inkl. bilaga Arbetsgrupp WT 2017-05-11
Tollingjaktkommittén 2017-07-03 >>

 

Huvudstyrelsens konstituerande möte 21 maj 2017
Protokoll >>